Chiang Rai Night Run

ตอน :: Ligthing in The City

ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

ณ ลานหน้าองค์การส่วนบริหารเก่า จังหวัดเชียงราย

 

  ปิดรับสมัครแล้ว  

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ..สีสัน..ในงานวิ่งการกุศล

เต็มไปด้วยแสงที่อยู่บนร่างกาย และความสวยงามของแสงไฟยามค่ำคืน

หลังวิ่งเสร็จ รับประทานอาหาร พร้อมฟังเพลง

กับคอนเสิร์ตพิเศษสุด!!! จากศิลปินที่ท่านชื่นชอบ ❤️

Chiang Rai Night Run

ตอน :: Ligthing in The City

ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

ณ ลานหน้าองค์การส่วนบริหารเก่า จังหวัดเชียงราย

 

  ปิดรับสมัครแล้ว  

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ..สีสัน..ในงานวิ่งการกุศล

เต็มไปด้วยแสงที่อยู่บนร่างกาย และความสวยงามของแสงไฟยามค่ำคืน

หลังวิ่งเสร็จ รับประทานอาหาร พร้อมฟังเพลง

กับคอนเสิร์ตพิเศษสุด!!! จากศิลปินที่ท่านชื่นชอบ ❤️