รางวัลการแข่งขัน

1. ถ้วยรางวัลโอเวอร์ออล ชาย-หญิง 
ระยะฟันรัน 6 KM และ ระยะมินิมาราธอน 11 KM 
ได้รับถ้วยรางวัลพิเศษ แยกเป็นชาย 5 ใบ และ หญิง 5 ใบ ของแต่ละระยะ รวมทั้งหมด 20 ใบ 
ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องมีอายุ 16 ปี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสมาพันธ์นักวิ่งแห่งประเทศไทย

 


2. พิเศษสุด สำหรับเพื่อนๆ ขาแรง 
ที่วิ่งเข้าเส้นชัย 100 ท่านแรก ( 6 KM และ 11 KM ) 
แบ่งประเภทชายหญิง จะได้รับ-ของรางวัลพิเศษสุด 
TOP 100 ระยะทางละ 200 ใบ , รวม 400 รางวัล